Digital Möjlighet 1 av 4: Nå alla relevanta köpare

 ·  2 min read

Historiskt har uppbyggandet av investerar-kontakter och kunskapen om aktörers investeringspreferenser inom kommersiella fastigheter till största delen skett av individer och genom möten och samtal. Det leder sällan till en komplett och uppdaterad bild av marknadens behov då det finns en gräns för hur många möten en människa kan ta. Denna kunskap har inte heller nyttjats maximalt på grund av bristande metoder för att lagra och använda denna information. Det har varit som upplagt för att riskera att missa kontakta viktiga intressenter i säljprocesser.

I själva fallet har det alltid handlat om data. Det är egentligen ren data att en aktör kommunicerat att denne vill köpa en viss typ av fastighet. Det är data om det genom att studera tidigare transaktioner går att förutspå att aktören vill köpa denna fastighet. Data som fram tills nu manuellt samlats in och sedan kanske lagrats och använts genom diverse Excel spreadsheets.

Men vad händer när all tillgänglig data om marknadens aktörer sammanställs i en enda stor databas, och denna databas sedan kopplas till ett digitalt affärsnätverk? Ett digitalt affärsnätverk där marknadens alla aktörer kan ansluta sig och dessutom fylla i vad dessa är intresserade av att förvärva? Det som då sker är en enorm effektivisering i hur data över investerares förvärvspreferenser insamlas, lagras och används. Då en dator, med mjukvara skräddarsydd för ändamålet, snabbt och automatiserat kan ta reda på allt om förvärvspreferenserna för en aktör går det därigenom att säkerställa att man alltid kommer komma i kontakt med rätt intressenter i varje given säljprocess. Detta för att denna mjukvara alltid kommer att kunna vara bättre uppdaterad och parallellt kunna hantera väldigt stora mängder data i jämförelse med en människa. I och med det digitala nätverket skapas också en direkt kommunikationskanal till alla marknadens aktörer. Tack vare teknologin kan dessa nya möjligheter att nå ut till alla marknadens relevanta aktörer göras tillgängliga för fler.

Om denna mjukvaras effektivitet kombineras med en erfaren transaktionsrådgivares analytiska förmåga och marknadskännedom, då har vi helt plötsligt en transaktionsrådgivare med superkrafter som kommer ha en signifikant bättre möjlighet att nå samtliga relevanta aktörer i säljprocessen.

FastigheterDigitaliseringProptech
Philippe Gremillet

Philippe Gremillet

CEO/VD på Tentacle

Kontakta oss

Vårt team har många års erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner, företagsrådgivning och ledande teknikföretag. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med er fastighetsaffär.

Postal address

Tentatech AB

Wallingatan 18

111 24 Stockholm

Sverige

Phone number
+46 (0)10-491 2100
Philippe Gremillet, VD

Philippe Gremillet, VD