Digital Möjlighet 2 av 4: Ta reda på intresset anonymt

 ·  2 min read

Det gångbara sättet att ta reda på intresset kring en kommersiell fastighet eller fastighetsportfölj har historiskt sett varit ett manuellt förfarande med telefonsamtal och email till marknadens aktörer. Det resulterar i att:

  1. Det är tidskrävande att kontakta intressenter
  2. Prioriteringar görs kring vilka som hinner kontaktas
  3. En resurskrävande förberedelsefas med framtagande av säljmaterial krävs om en transaktionsrådgivares nätverk används, då det blir utmanande för rådgivaren att ha för många interaktioner med varje intressent

Om en fastighetsägare vill undersöka intresset i marknaden och ta reda på vilka som är intresserade behöver denne ofta först signera ett avtal med en transaktionsrådgivare om arvode och sedan lägga ned tid och resurser internt så att rådgivaren kan ta fram prospekt och annan information. I vissa situationer har fastighetsägaren redan från början beslutat att sälja till högstbjudande och gå ut brett i marknaden, och i det fallet är det rimligt att göra allt förberedelsearbete redan innan intressenter kontaktas. Men vad finns det för alternativ om ägaren vill scanna av marknadens intresse för fastigheten innan beslut fattas kring vilken typ av försäljningsprocess att gå vidare med (gå vidare med en/ett par intressenter eller dela material med alla som visat intresse)?

Med en digital plattform kopplat till ett affärsnätverk för fastighetsägare skapas helt nya möjligheter att ta reda på intresset i marknaden innan beslut fattas om transaktionsprocessen. En digital plattform kan automatiskt och friktionsfritt skicka ut anonymiserade teasers till relevanta delar av marknadens aktörer som har möjlighet att markera sitt intresse för fastigheten.

Fastighetsägaren kan få en rapport över vilka som visat intresse för fastigheten och har sedan valfriheten att välja vem/vilka intressenter att gå vidare med och om en transaktionsrådgivare ska kopplas in. Då det digitala nätverket brutits ut från tjänsten transaktionsrådgivning kan det därmed prissättas separat. Detta öppnar upp för nya affärsmodeller med förhållandevis låga månadsprenumerationer istället för skyhöga transaktionsarvoden, om nätverket är det enda ägaren vill åt, men också en möjlighet att få ner arvodet för transaktionsrådgivningen då denna som tjänst separerats från nätverket.

Resultatet blir en mer kostnads- och tidseffektiv process för att anonymt stämma av intresset i marknaden och få kontakt med alla relevanta aktörer. Intressent-rapporten kan då utgöra grunden för beslut vem/vilka att gå vidare med, samt om ägaren vill sköta dialogen med intressenter själv eller ta hjälp av transaktionsrådgivare. En revolution har skett och marknadens aktörer kan mer friktionsfritt än någonsin komma i kontakt med varandra.

FastigheterDigitaliseringProptech
Philippe Gremillet

Philippe Gremillet

CEO/VD på Tentacle

Kontakta oss

Vårt team har många års erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner, företagsrådgivning och ledande teknikföretag. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med er fastighetsaffär.

Postal address

Tentatech AB

Wallingatan 18

111 24 Stockholm

Sverige

Phone number
+46 (0)10-491 2100
Philippe Gremillet, VD

Philippe Gremillet, VD