Digital Möjlighet 3 av 4: Följ transaktionsprocessen i realtid

 ·  1 min read

Historiskt har en fastighetsägare som säljer en kommersiell fastighet haft begränsad insyn i säljprocessen och dess effektivitet. Uppdatering och information kring framsteg i processen har för fastighetsägaren varit avhängt på telefonsamtal, email eller Powerpoint-uppdateringar från transaktionsrådgivare. Dessa ofta sporadiska uppdateringar saknar detaljer och riskerar att inte ge en fullständig bild av processen, vilket kan skapa osäkerhet hos fastighetsägaren huruvida rådgivaren lägger tillräckligt mycket tid och resurser på säljprocessen samt om alla relevanta intressenter verkligen kontaktats i processen och har fått ta del av säljmaterialet.

Genom att centralisera hela transaktionsprocessen till en digital plattform där allt säljmaterial distribueras till potentiella köpare blir det möjligt att skapa datapunkter för varje interaktion en intressent har med transaktionen. Säljaren får tillgång till en digital panel som visualiserar transaktionsprocessen och gör det möjligt att följa varje ny interaktion med intressenter/potentiella köpare

Eftersom säljaren nu kan följa hur långt varje intressent kommit i processen (t.ex. vilka som visat intresse, efterfrågat mer information samt sedan tagit del av det digitala prospektet) kan säljaren nu kvalitetssäkra processen och verifiera att den sköts på rätt sätt. Säljaren äger nu sin transaktionsdata och kan, om behovet uppstår, även vid en senare tidpunkt gå tillbaka och granska processen. Det som nu uppstått är maximal transparens för säljaren över sina säljprocesser. Säljaren behöver därmed inte fundera på huruvida säljprocesserna sköts korrekt, då de nu kan enkelt verifiera detta på egen hand.

FastigheterDigitaliseringProptech
Philippe Gremillet

Philippe Gremillet

CEO/VD på Tentacle

Kontakta oss

Vårt team har många års erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner, företagsrådgivning och ledande teknikföretag. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med er fastighetsaffär.

Postal address

Tentatech AB

Wallingatan 18

111 24 Stockholm

Sverige

Phone number
+46 (0)10-491 2100
Philippe Gremillet, VD

Philippe Gremillet, VD